Numberblocks kehittää matemaattisia perustaitoja leikin kautta

Numberblocks auttaa ymmärtämään numeroita
22. kesäkuuta 2023

MathLink Numberblocks-toimintasetit: matemaattisten perustaitojen kehittämistä leikin avulla

Lasten matemaattiset taidot alkavat kehittyä jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Lapsilla on luontainen kiinnostus lukumääriä ja numeroita kohtaan jo ensimmäisistä elinvuosistaan alkaen. Toisilla tämä kiinnostus on luonnostaan vahvempaa kuin toisilla, mutta poikkeuksetta kaikki lapset tarvitsevat myös aikuisen tukea matemaattisten taitojen kehittymiseen.

Lapsen varhaisia matemaattisia taitoja voi vanhempana kehittää monella eri tavalla osana arjen tiimellystä. Yksi tapa on esimerkiksi suunnata lapsen huomio tietoisesti ympäristössä ilmeneviin lukumääräisyyksiin ja ottamalla lukumääriä osaksi omaa puhetta: ”Siellä kävelee kolme koiraa”, ”Otatko sinä yhden vai kaksi perunaa?” tai ”Sinulla on kaksi karkkia enemmän kuin minulla”.

Toinen tehokas tapa on myös erilaiset pelit ja leikit. Lapset rakastavat erilaisia pelejä, leluja ja leikkejä, joten mikä sen parempaa kuin hyödyntää näitä osana matemaattisten taitojen kehittämistä! Tähän tarkoitukseen on kehitetty Learning Resourcesin MathLink Numberblocks -toimintasetit, joihin pääsimme tutustumaan ja hyödyntämään erityisopetuksessa alakouluikäisillä lapsilla.

Tässä artikkelissa kerromme ensin hieman perustietoa Numberblocks-toimintasettien käyttötarkoituksesta sekä hyödyistä matemaattisten taitojen kehittymiselle. Lopuksi jaamme kokemuksiamme Numberblocks-toimintasettien hyödyntämisestä alakouluikäisten lasten matemaattisten perustaitojen kehittämisessä.

Mitä Numberblocks-toimintasetit ovat?

Numberblocks-toimintasettejä on kaksi erilaista lukualueen laajuuden mukaan jaoteltuna: Numberblocks 1–10 ja Numberblocks 11–20. Numberblocks-toimintasettien tarkoituksena on kehittää lasten matemaattisia perustaitoja leikin ja mielikuvituksen kautta. Kumpikin toimintasetti sisältää omaan lukualueeseensa tarkoitettuja Numberblocks-kuutioita, tarroja, hahmokortteja, figuurikortteja ja tehtäväkortteja.

Numberblocks-toimintaseteistä on tehty myös lapsia innostava ja opettava Numberlings-tv-sarja, jota suosittelemme katsottavaksi lasten kanssa esimerkiksi Youtuben kautta! Sarjassa seikkailevat Numberblocks-toimintaseteistä tutut hahmot ja jaksoissa opetetaan hauskalla tavalla matemaattisia perustaitoja sekä Numberblocks-kuutioiden käyttötarkoitusta lapsille.

Sarja voi siis toimia lapsille hyvänä innoittajana Numberblocks-toimintasettien käyttämiseen, mutta kokemustemme mukaan myös ilman tv-sarjaa lapset innostuvat luontaisesti näiden kuutioiden rakentelusta!

Esittelyssä Numberblocks-kuutiot:


Laskemista Numberblocks-kuutioilla:


Minkä ikäisille Numberblocks-toimintasetit on suunnattu?

Numberblocks-toimintasettien suositusalaikäraja on +3 vuotta. Matemaattiset perustaidot alkavat karttua jo varhaiskasvatusikäisenä, joten suosittelemme Numberblocks 1–10 -toimintasettiä käytettäväksi keskimäärin 3–7-vuotiaiden kanssa. Numberblocks 11–20 -toimintasetti on hyvä jatko-osa edeltäjälleen, sillä siinä luvut kasvavat aiempaa suuremmiksi aina 20:een asti. Numberblocks 11–20 -toimintasetistä hyötyvät näkemystemme mukaan erityisesti 7–10-vuotiaat lapset.

Mikään ei kuitenkaan estä sinua käyttämästä settejä myös eri-ikäisten lasten kanssa! Lapsen kiinnostuksen ja taitotason huomioiden Numberblocks 1–10 sopii oikein hyvin käytettäväksi myös vanhempien lasten kanssa vahvistamaan tai kertaamaan lukualuetta 1–10. Samoin Numberblocks 11–20 -toimintasettiä voi hyödyntää myös nuorempien lasten kanssa, mikäli lukualue 1–10 on jo lapsella automatisoitunut.

Miten ja missä Numberblocks-toimintasettejä voi käyttää?

Numberblocks-toimintasetit ovat hyvin yksinkertaisia käyttää eikä niiden käyttämiseksi tarvitse lukea pitkiä ohjeita tai opetella vaikeita sääntöjä. Toimintasetit ovat siis hyvin matalan kynnyksen tuotteita matemaattisten taitojen kehittämiseksi. Numberblocks-kuutiot sekä pakkauksen mukana tuleva muu materiaali on jo itsessään suunniteltu inspiroimaan lasten mielikuvitusta ja herättämään heidän luontainen kiinnostuksensa lukumääriä kohtaan.

Lapsi voi siis käyttää Numberblocks-toimintasettejä myös itsenäisesti kuutioita rakennellen ja matemaattisia taitojaan kehittäen! Ohjatusti aikuisen tuella toimintasettien avulla saa rakennettua myös monipuolisia laskutehtäviä lapselle pohdittavaksi ja löydettyä siten uusia mielenkiintoisia ulottuvuuksia Numberblocks-toimintasettien käyttöön.

Toimintasetit ovat suunniteltu helppokäyttöisiksi, jotta niitä voidaan hyödyntää monipuolisesti kotona, varhaiskasvatuksessa sekä koulussa. Lomien alkaessa Numberblocks-toimintasettien kanssa puuhastelu on oivaa ja kehittävää kesämökkitekemistä lapsille, sillä ne on helppo pakata matkalle mukaan!

 

Miten Numberblocks-setit tukevat lapsen matemaattisten taitojen kehittymistä?

Matemaattiset taidot rakentuvat hierarkkisesti, eli toisin sanoen matemaattisten perustaitojen tulee olla vankat, jotta edistyneempiä matemaattisia taitoja on mahdollista oppia. Numberblocks-toimintasetit tukevat ja kehittävät lasten matemaattisia perustaitoja, kuten lukumääräisyyden ymmärrystä, lukujonotaitoja sekä yhteen- ja vähennyslaskutaitoa.

Lukumääräisyyttä opitaan hahmottamalla visuaalisesti, kuinka monta Numberblocks-kuutiota on esimerkiksi luvussa kuusi. Samalla lapsi pystyy myös hahmottamaan visuaalisesti, että esimerkiksi luku kuusi on suurempi kuin luku kolme ja myös puolet enemmän.

Numberblocks-toimintasetit kehittävät myös lukujonotaitoja, eli taitoa osata järjestää luvut oikeaan järjestykseen esimerkiksi pienimmästä suurimpaan tai päinvastoin. Matemaattisten taitojen kehittymisen kannalta on erittäin tärkeää, että lapsi ymmärtää lukujen välisiä suhteita sekä osaa asettaa luvut oikeaan järjestykseen lukusuoralla.

Vasta näiden perustaitojen automatisoitumisen myötä on mahdollista hallita luvuilla laskemista, kuten yhteen- ja vähennyslaskuja.

Yhteen- ja vähennyslaskuja voi harjoitella yhdessä lapsen kanssa Numberblocks-toimintasettien avulla esimerkiksi paketin mukana tulevien korttien avulla. Korteissa on valmiita laskuja, joiden pohjalta lapsi voi rakentaa uusia Numberblocks-hahmoja, ja siten leikin kautta harjoitella laskemista. Aikuinen voi myös itse keksiä lapselle helposti erilaisia laskutehtäviä Numberblocks-kuutioilla.

Edellä mainittujen matemaattisten perustaitojen tukemisen lisäksi Numberblocks-toimintasettejä voi hyödyntää kätevästi myös vanhemmilla lapsilla edistyneempien matemaattisten taitojen tukemiseen, kuten kerto- ja jakolaskujen ymmärryksen vahvistamiseen. Numberblocks-kuutioilla voi helposti visualisoida erilaisia kertolaskuja (esim. 2 + 2 + 2 = 3 x 2 = 6), jakolaskuja (esim. 6 : 3 = 2) sekä näiden laskutoimitusten yhteyttä toisiinsa.

Kokemuksiamme Numberblocks-toimintasettien käyttämisestä 7–10-vuotiailla lapsilla kouluympäristössä

Olemme kokeilleet Numberblocks-toimintasettejä kahdessa suomalaisessa peruskoulussa 7–10-vuotiaiden lasten kanssa. Ensimmäinen havaintomme oli se, että lapset kiinnostuivat toimintaseteistä oma-aloitteisesti ilman aikuisen ohjausta. Nähtyään toimintasetit opettajanpöydällä, luokassa alkoi tulvia kysymyksiä: ”Mitä nämä ovat?”, ”Saadaanko testata niitä?” ja ”Voinko myös minä rakentaa näitä?”.

Uskomme, että syynä tähän välittömään mielenkiintoon Numberblocks-toimintasettejä kohtaan on lasten luontainen uteliaisuus ja kiinnostus lukumääriä kohtaan sekä mahdollisuus Numberblocks-kuutioiden koristeluun erilaisilla paketin mukana tulleilla tarroilla. Tällä tavoin lapset saavat luoda kuutioista hauskoja ja persoonallisia hahmoja, joissa vain mielikuvitus on rajana!

Numberblocks-kuutiot pääsevät ikään kuin elämään omaa elämäänsä, kun kuutioihin saa asettaa erilaisia kasvonilmeitä. Näin kuutioihin, rakenteluun sekä oppimiseen luodaan lapsen näkökulmasta myös merkityksellisyyttä ja kuutioiden väreillä vahvistetaan lukumääräisyyden muistijälkeä. Koska Numberblocks-kuutiot ovat värikkäitä, ne herättävät lapsen kiinnostuksen myös spontaania rakentelua kohtaan.

Kokemustemme mukaan Numberblocks-toimintasetit ovat innostava tuki lasten matemaattisten perustaitojen kehittämiseen ja vahvistamiseen niin kotona, varhaiskasvatuksessa kuin koulussakin!

Keitä me olemme?

Olemme kaksi erityisopettajaa ja yrittäjänaista Suomesta. Koulutukseltamme olemme Kasvatustieteen maistereita (KM) sekä ADHD-liiton sertifioimia Strategia-vanhempainohjaajia. Työskentelemme erityisopettajina peruskouluissa pääkaupunkiseudulla ja Oulun alueella. Toimimme päätyömme ohella myös yrittäjinä yhteisessä yrityksessämme Oppivat Education Oy.

Yrityksemme kautta tarjoamme vanhempainohjausta peruskouluikäisten lasten ja nuorten vanhemmille sekä yksityisopetusta lapsille. Koulutamme myös oppilaitosten henkilökuntaa ja eri alojen asiantuntijoita erityispedagogisista teemoista. Lisäksi somessa @oppivat jaamme ilmaisia hyödyllisiä vinkkejä lasten oppimisen tukemiseen ja kasvatukseen liittyen.

- Pia Koivisto ja Annika Karjalainen

Kommentit
Kerro meille mielipiteesi
Your email address will not be published